My photo
Well-mannered attitude and social minded outlook :))I normally be reluctant to make a stand with an outlandish idea or draw attention with an unusual outfit or hair style. 21 yesterday,21 today,21 tomorrow :)) If I am in danger of lives' weight and self- image issues .I respond these negative urges in a completely different way crushing them:))

Thursday, March 30, 2006

GÜNEŞ EN MUAZZAM TÜRKİYEDE TUTULACAK!!!!


17 Ağustos depremi ile 29 mart taki (bugün) güneş tutulması arasında bağlantı kurmak isteyenleri bilgilendirmek için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof .Dr .Gülay Barbarosoğlunun yaptığı basın toplantısından;
İki sistem arasında ilişki kurmanın iki yolu vardır;ya matematiksel yada istatiksel olarak incelenir.Güneş tutulmasıyla deprem ilişkisini bilimsel ve istatiksel olarak açıklayan bir ilişki yoktur.
Burada ciddi bir bilgi eksikliği ve bilgi kirliliği vardır.
Güneş ,Dünya ve Ay her 14 günde bir çizgiye geliyor,bu durum bizim her 14 günde bir deprem korkusuyla yaşamamız anlamına gelir ki böyle bir sonuç bilimsel değildir.
İnsanların astroloji merakı ,doğadan gelecek yıkıcı tehditle ilgili hurafe ve korkuların üretilmesine yol açıyor.
XOXOXO
Oysa çevre sorunlarından kaynaklanan riskler toplumlar için ,depremlerden daha büyük tehlike oluşturuyor.
Kaynakların tükenmesi eko sistemlerin yok edilmesi,küresel ısınma nüfus artışı,savaşlar,insan faaliyetleri yüzünden giderek kötüleşen doğa koşulları,fırtına ve sellerin yıkıcı etkisi,tsunami,ormanların tahrip edilmesi,okyanustaki balık yataklarının azalması sonucu dünyamız SOS veriyor.
İNSANLIK KENDİ SONUNU HAZIRLIYOR:(