My photo
Well-mannered attitude and social minded outlook :))I normally be reluctant to make a stand with an outlandish idea or draw attention with an unusual outfit or hair style. 21 yesterday,21 today,21 tomorrow :)) If I am in danger of lives' weight and self- image issues .I respond these negative urges in a completely different way crushing them:))

Sunday, January 20, 2008

Ökseotu VE İnsan

Ökseotu (Viscum album L) top top olur .Sadece ağaçlarda yaşar.Tohumları yalnızca ağaçlarda çimlenebilir.Tohum ağaca tırmanamaz.Onu ağaca kuşlar getirir.

Ökseotu ile kuşlar bir bütündür.Kuşlar ökseotunun meyvelerini yer.Meyveleri zehirlidir ama kuşlara bir şey olmaz.Ökseotu meyvelerin içindeki tohumlarını ağaçlara götürecek olan kuşları zehirlemez.

Ökseotu olmazsa kuşlar aç kalır,kuşlar olmazsa ökseotunun nesli tükenir.

Ökseotunun meyvelerinin içindeki yapışkan sıvıdan 'yellim 'tuzağı olur,kuşları yakalamakta kullanılır.Ökseotu can dostu kuşlara bu kötülüğü neden yapar ?
Kötülüğü ökseotu değil insan yapar.Ökseotu kuşları yakalamak için yellim yapmaz.

Ne kuş nede bitki kendisine yararlı olanı yok eder.Bunu ancak insan yapar.

Ökseotunun meyveleri insanı zehirler ama yaprakları ,ince dalları insanlarda en kötü hastalıklara iyi gelir.

Ökseotunun neslinin tükenmemesi için kuş gereklidir.

İnsan ise kendisine bunca iyiliği dokunan ökseotunun üremesi için şart olan meyvelerin içindeki sıvıyı ,otun neslinin devamını sağlayan kuşları öldürmek için tuzak yapmakta kullanır!!!

Bindiği dalı kestiğini düşünmeden !!!

KENDİSİNE YARARLI OLANI ÖLDÜRMEYEN ÖKSEOTU KADAR BİLE AKLI OLMAYAN İNSAN !!!!!

SUHA UMAR MİLLİYET 15.12.2007