My photo
Well-mannered attitude and social minded outlook :))I normally be reluctant to make a stand with an outlandish idea or draw attention with an unusual outfit or hair style. 21 yesterday,21 today,21 tomorrow :)) If I am in danger of lives' weight and self- image issues .I respond these negative urges in a completely different way crushing them:))

Thursday, October 20, 2005

Boldly going nowhere:))))


! Günde yarım saat gazete okuyorsanız,ömrünüzün(ortalama)1 yılı gazete okumakla geçiyor.(Bu olgu,duruma göre her gün yarım saat yapılan tüm işler için geçerlidir.)
!İlk türk gazetesi 2.Mahmutun şahsi gayretiyle 11 kasım 1831de yayınlanan Takvim-i Vekayidir.Takvim-i Vekayi haftada bir kez yayınlanmak üzere resmi gazete olarak kurulmuştur.
!İlk özel Türk gazetesi Agah Efendi ve Şinasinin birlikte çıkardıkları Tercuman-ı Ahvaldir.İlk sayısı 21 ekim 1860ta yayınlanmıştır.
!Geri dönüştürülen her 1 ton kağıt yaklaşık 17 ağacı kesilmekten kurtarır.Kağıdın geri dönüştürülmesi için harcanan enerjiden % 6o daha azdır.
!Makine mühendisi E.Stenman adlı bir şahıs 1922 yılında kendine gazetelerden bir ev yapmaya karar vermiş 20 yıl boyunca uğraşarak mobilyaları dahil her şeyi gazetelerden oluşan bir ev yapmış.Bu iş için 100.000 adet gazete kullanmış.preslenmiş 215 gazete kalınlığındaki duvarlarda ilginç manşetlerin üstte kalmalarınıa özen göstermiş.Şu an ev Massachusettste sergileniyor.Ev içini dolaşanlar tarihi manşetleri okuyabiliyor.
MİNİ DAĞARCIK
Neden gazete yukarıdan aşağıya doğru(boylamasına) yırtılırken düzgün yırtıldığı halde sağdan sola yada soldan sağa (enlemesine) yırtılırken düzgün yırtılmaz?
Çünkü gazete kağıdındaki ağaç lifleri boylamasına uzun fiberler halindeymiş.Bu yüzden yukarıdan aşağıya yırtılan bir gazete olayı rayına oturtuyor ve düzgün bir yol izliyor.Oysa sağdan sola ve soldan sağa yırtılmalarda bu lifler birer engel gibi davranıyor ve yırtılmanın yönü değişiyor.