My photo
Well-mannered attitude and social minded outlook :))I normally be reluctant to make a stand with an outlandish idea or draw attention with an unusual outfit or hair style. 21 yesterday,21 today,21 tomorrow :)) If I am in danger of lives' weight and self- image issues .I respond these negative urges in a completely different way crushing them:))

Saturday, June 17, 2006

Gül yastık:) (devam) Pillow rose:) 2 (continued)

Zarf oluşturma.Envelope point.
Büzme dikişi .The gathering stitch.
5-Kurdeleden şeker gülleri yapmak için(3 adet) 25 cm'e 2.5 cm saten -ipek kurdele kullanıyoruz.Güle başlamadan kurdelenin başlangıç kısmını bir zarf oluşturacak şekilde kıvırıp bir kaç dikişle dikiyoruz.
5-Make three ribbon candy roses using 12 inches of 1 inch wide bias cut satin-silk ribbon for each rose.Fold the raw edge over so an envelope point(shown) is made and tack this point down with three or four back stitches.
6-Yukarıda görüldüğü şekilde büyük teğel attıktan ( kurdelenin genişliği kadar) ,sonra sıkıca büzerek gül şekli oluşacak şekilde topluyoruz.Katlar bir hizada olurlarsa kurdele katlarını hafifçe kıvırıyoruz ki her gül değişik şekilde oluşsun.
6-Sew this stitch pattern (shown )being sure to take very large stitches (the same width of the ribbon).Firmly gather the ribbon so a rose shape is formed.If the folds are aligned simply twist the layers of ribbon each rose will look different.

7-10 cm uzunluğunda yaklaşık 1.5 cm genişliğinde saten -ipek kurdele kullanarak yaprakları yapıyoruz 3 adet.Katlamada sadece bir halka olacak şekilde. Yaprakları halka yaparken hafifçe kurdeleyi açıyoruz yelpaze gibi.
7-Make three sets of loops leaves using 5 inches of 7/16 inch -wide green silk ribbonn and the two loop bow technique for each set.Be sure to fan out the loops.
8-Yaprak halindeki halkaları her gülün arkasına dikiyoruz.
8-Sew one set of loops leaves to the back of each rose.
9-Yaklaşık 50 cm'e 5 cm genişlikte birsaten ipek kurdeleden iki halka tekniğiyle yukarıda görülen kurdeleyi oluşturuyoruz.Bunun için kurdeleyi iki 25 cmlik parçaya bölüyoruz.Bir parçasıyla iki tane halka yapıyoruz,kurdelenin kuyruk oluşturacak kısmını diğer iki halka arasından geçecek şekilde katlıyoruz.sonra bir tane daha yapıp topluyoruz.
9-Make one milliners bow using 24 inches of 1 1/2 inches inch wide satin bias cut-silk ribbon and referring to the two -loop bow technique.Cut the ribbon into two 12 inch lenghts.On one piece of ribbon make two un even loops,folding the tail back under the two loops.gather through all the ribbon layer at the bottom of the loops and then sticth the hakf bow crinoline .Repeat for the second piece of ribbon.
10-3 gül /yaprağı kombinasyonunu pembe büyük kurdelenin ortasına ve kurdele aralarına dikiyoruz.
10-Sew three rose /leaf combinations on to the center of the crinoline and between the bow loops.

11-Temizleyip kurdele kompozisyonunu yastığın ortasına dikiyoruz.
11-Cut away the excess crinoline and sew the bow composition to the center of the pillow.